Външни настилки

Външните подови настилки, най-общо се подреждат в две основни групи. Такива за промишлено приложение и декоративни. Основно изискване и към двата типа настилки е да са устойчиви на външни влияния, т.е. да са светлоустойчиви, влагоустойчиви, устойчиви на температурни колебания и др.

Външните настилки за промишлено приложение трябва да притежават изключителна здравина и устойчивост, тъй като тяхното приложение е свързано с огромни натоварвания, най-вече на натиск и удар. Такива настилки са стандартите армирани бетони, цимент, асфалт и т.н.

Translate »